• Kjøp av vedlikehold og service på rullende maskiner og kjøretøy Konkurranse 1. februar 2021
 • Fremtidens miljødata – utredning Tildeling 9. november 2020
 • Anskaffelse – Tømming og behandling av slam, 2020 Konkurranse 8. november 2020
 • Innkjøp avfallsdunker og avfallsposer Konkurranse 7. november 2020
 • Konkurranse – Renovasjonstjenester fra kommunale næringsbygg i Ringebu kommune Konkurranse 7. november 2020
 • Slam- og spyletjenester Konkurranse 7. november 2020
 • Transport, pressing og balling av plast Konkurranse 7. november 2020
 • Dynamisk innkjøpsordning – Langtransport av glass- og metallemballasje, ÅRIM 2020 Konkurranse 7. november 2020
 • Transport og behandling av farlig avfall – Halden kommune Konkurranse 7. november 2020
 • Parallelle Rammeavtaler Ressursinnleie Konkurranse 6. november 2020
 • Teknisk bistand – «Nasjonalanlegg» for brukt brensel og radioaktivt avfall Tildeling 25. oktober 2020
 • Renovasjonsbil Konkurranse 25. januar 2020
 • Avfallstreverk SUM Tildeling 24. januar 2020
 • Bygg for Farlig Avfall Konkurranse 23. januar 2020
 • Miljøovervåkning av Biebekken og Barbuelva i Arendal kommune Konkurranse 23. januar 2020
 • 2-kammer liten komprimatorbil Tildeling 23. januar 2020
 • Innsamling og transport av slam i Knutepunkt Sørlandet for Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Tildeling 23. januar 2020
 • Elektrisk søppelbil 2020 Veiledende 23. januar 2020
 • Innseling Bodø – del II – utdypning og deponi Tildeling 23. januar 2020
 • Avfallshåndtering i Infrastruktur Bane NOR Tildeling 23. januar 2020
 • Sosioøkonomiske utredninger av Dechlorane Plus Konkurranse 23. januar 2020
 • Innsamling og behandling av slam Tildeling 22. januar 2020