Rapport

Renere råvarer – optimalisering av verdikjeden for glass- og metallemballasje

Sammendrag

Det pågår et trendskifte i avfallsbransjen, med økt fokus på materialgjenvinning og kvalitet på
resirkulerte råvarer.
EUs reviderte avfallsrammedirektiv fra 2018 vil gjøre at nasjonal rapportering av
materialgjenvinningsgrad etter hvert vil ta utgangspunkt i det som faktisk blir materialgjenvunnet
og ikke som nå, det som sendes til materialgjenvinning. Samtidig har Kina og etter hvert andre
land i Sørøst-Asia stilt svært strenge kvalitetskrav for import av avfallsråvarer. I Norge og Europa
begynner etterspørselen etter ulike typer resirkulerte råvarer å ta seg opp. Nye industrielle
nedstrømsløsninger gir økt fokus på kvalitet på råvarene som skal inn i ny produksjon.
Avfallets verdikjede er en komplisert logistikk, fra avfallet oppstår til det kan inngå som råvare i
ny produksjon. Det kan gjøre det utfordrende å vite hvordan en skal sette inn tiltak for å forbedre
verdikjeden med hensyn til kvalitet. Det har fram til nå ikke foreligget en metodikk for å vurdere
verdikjeden helhetlig.
Avfall Norge satte derfor i gang et prosjekt for å beskrive verdikjeden for glass- og metallemballasje
på en helhetlig og systematisk måte som et utgangspunkt for å gjennomføre forbedringer som kan
gi renere råvarer. Valget av avfallstype er gjort blant annet for å kunne gi overføringsverdi til andre
avfallstyper.
Oppdraget har vært gjennomført av Mepex AS, med Avfall Norges faggruppe for Avfallsressurser
som styringsgruppe.
Prosjektet har vært helfinansiert av Avfall Norge gjennom prosjektkontingentmidler.

Emneord
Les hele
Opphav
Publiseringsdata

Publisert

april 2019

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.