Oppføring i Markedstorget

BHS – OCC separator

BHS – OCC separator benyttes når papp større en 300 x 300mm skal skilles fra annet materiale. Typisk for dette er papir-sorteringsanlegg der man vil skille ut bølgepapp.

Kan brukes i applikasjonene:

  • Papir fra husholdning
Firma
Kontakt