Bransjestemmer
Kjetil Vikingstad, administrerende direktør i Geminor. Foto: Geminor

2020 – et år litt utenom det vanlige

Helt frem til mars måned var det lite som tydet på at avfallsbransjen skulle oppleve noe annet enn et normalår. Så kom COVID-19 og satte alt på hodet både i Norge og Europa.

Skrur vi tiden tilbake til januar, så Geminor positivt på inngangen til ett nytt tiår. Det var vi nok ikke alene om. Etterspørselen var bra og en betydelig vekst lå i vente i 2020. Så, uten forvarsel, ble vi alle rammet av hva som omtales som det mest inngripende enkeltelementet på verdenssamfunnet siden 2. Verdenskrig: COVID-19. En lettere sjokkartet tilstand spredte seg til alle deler av avfallsbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

Dette var en situasjon ingen tidligere hadde vært i, og mange ble med rette bekymret. Et av de første spørsmålene som ble stilt var om bransjen hadde evne til å samle, håndtere, mellomlagre, transportere og energigjenvinne avfallet i en krisesituasjon som denne. Med tiden ble situasjonen mer oversiktlig og kom gradvis under kontroll i størstedelen av Europa, men fase to av Korona-pandemien skapte likevel utfordringer for mange aktører: Hvordan skulle det demmes opp for den store reduksjonen i avfallsvolumene som mange energigjenvinningsanlegg er så avhengige av? Spesielt Storbritannia, som har vært et marked der europeiske land lenge har hentet avfall til energigjenvinning, fikk et dramatisk dropp i næringsavfall som ikke kunne kompenseres av økende mengder husholdningsavfall. Fraværet av volumer fra Storbritannia har påvirket det internasjonale markedet i mange måneder, men avfallsmengdene har ikke bare stupt på grunn av COVID-19: En økende regional forbrenningskapasitet i Storbritannia krever en stadig større andel av landets RDF – volumer som tidligere ville blitt eksportert.

Traff på «riktig tidspunkt»

Det mest positive med COVID, sett med de nordiske bransjebrillene på, er timingen: pandemien inntraff for fullt i mars, som også var avslutningen på sesongen for varme- og energigjenvinningsanleggene i de nordiske landene. Tapene i volumer oppsto gradvis og i takt med at det sesongbaserte behovet sank. Det har «reddet» balansen i et marked, samtidig som det har gitt bransjen tid til å finne nødvendige avfallsvolumer andre steder i Europa. Bølge nummer to kommer i en mer kritisk tid med tanke både på sesongvariasjoner og tilgjengelige volumer til energigjenvinning, men har så langt ikke gitt samme sjokkartede effekt.

Det skal bli interessant å følge utviklingen i markedene utover vintersesongen. Tyskland er blant landene som nå stenger ned hele samfunnet frem til 5. januar, og både Frankrike og Italia innfører strakstiltak for å begrense smitten. Hvilken effekt dette vil ha på avfallsvolumer og regional etterspørsel fra forbrenningsanlegg er fortsatt veldig uklar. Løpende tilpasninger av coronatiltak vil spille inn rundt tilgjengelighet i avfallsmengder, og dette vil kunne påvirke leveringssikkerhet og priser når volumer må erstattes i spotmarkedet. Notifiseringsregelverket begrenser i dag fleksibiliteten med å kunne erstatte leverandører som mister sine volumer under de rådende markedsutfordringene. Vi venter med andre ord en travel og en krevende vintersesong med markeder i ubalanse både på grunn av COVID og Brexit.

I lys av dette blir det stadig viktigere å finne nye, stabile og skreddersydde avfallsstrømmer der dette er mulig. Avfall fra land som Polen, Frankrike og Italia blir helt nødvendig for å kunne opprettholde stabilitet i markeder både for brennbart restavfall og materialgjenvinning.

Kjemisk gjenvinning og avfallstrevirke

Det har skjedd mye spennende i avfallsbransjen i 2020, og kjemisk gjenvinning er i så måte et «buzzord». Selskapet Quantafuel har startet sitt første kommersielle anlegg for kjemisk gjenvinning av plast i Skive i Danmark, der målsettingen er å lage ny «virgin» plast av brukt plastforpakningsmateriale. Vi forventer en kraftig utvikling innen både plastsortering og gjenvinning de kommende årene, en utvikling Geminor ønsker å delta aktivt i.

Markedet for avfallstrevirke har vært preget av fulle lagre, en varm senhøst samt barkbiller som skaper utfordringer for store deler av skogsbransjen i Europa. For oss i de nordiske landene handler det mye om å øke kvaliteten på sortering av avfallstrevirke, slik at vi kan levere en økende del trevirke til materialgjenvinning i sponplateindustrien. Avfallstrevirke fra Norge har tidligere stort sett gått til energigjenvinning her i Norden, men nå ser vi en endring mot et mer internasjonalt marked. I løpet av 2020 vil stadig mer norsk returtre skipes til Storbritannia, hvor det blir brukt til å produsere nye sponplater til bygg- og anleggsindustrien. Geminor alene vil stå for over 400 000 tonn av denne eksporten i 2021.

Med en vaksine på trappene ser vi lyst på fremtiden og gleder oss å ta fatt på 2021. Noen av bransjens viktigste mål i det nye året må være å bidra til å skape bedre sorterte avfallsfraksjoner, et mer velfungerende avfallsmarked og en stadig grønnere bransje med reduserte mengder avfall til deponi på tvers av Europa.

Relaterte saker
Relaterte artikler fra Small Step Media nettverket

Etterlyser matkasteloven

Avfallsbransjen

Stena kjøper Swerec

Avfallsbransjen

Avfallsfrokost 19. april

Avfallsbransjen

Selger seg ut av deponier

Avfallsbransjen

Avfallsfrokost 30. mars

Avfallsbransjen

Disse rammes ved en streik

Avfallsbransjen

Avfallsfrokost 29. mars

Avfallsbransjen

LEDER: Såpestykket Vedum

Avfallsbransjen

Hvem vinner plastløftet?

Avfallsbransjen

LEDER: Fingra av fatet

Avfallsbransjen

Avfallsdøgnet 24.02.22

Avfallsbransjen

De mest leste sakene i 2021

Avfallsbransjen

Returkraft i drift igjen

Avfallsbransjen

En siste hilsen fra Sanner?

Avfallsbransjen

Hvor ble det av plast i statsbudsjettet?

Stage Avfallsbransjen.no

Avfallsdøgnet 03.03.21

Avfallsbransjen

BIR stenger gjenbruksstasjoner

Avfallsbransjen.no

– Vi må kaste mindre

Avfallsbransjen

Bytter Linköping med Oslo

Avfallsbransjen

Kan gå mot slutten for returpunktene

Stage Avfallsbransjen.no

Veireno-sjef tapte ankesak

Stage Avfallsbransjen.no
Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse. Om du ikke ser en melding fra oss, sjekk søppelposten (husk å godkjenne avsender).

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Stage Avfallsbransjen.no
Nyheter fra Small Step Media nettverket