Bransjestemmer
Kjetil Vikingstad, administrerende direktør i Geminor. Foto: Geminor

2020 – et år litt utenom det vanlige

Helt frem til mars måned var det lite som tydet på at avfallsbransjen skulle oppleve noe annet enn et normalår. Så kom COVID-19 og satte alt på hodet både i Norge og Europa.

Skrur vi tiden tilbake til januar, så Geminor positivt på inngangen til ett nytt tiår. Det var vi nok ikke alene om. Etterspørselen var bra og en betydelig vekst lå i vente i 2020. Så, uten forvarsel, ble vi alle rammet av hva som omtales som det mest inngripende enkeltelementet på verdenssamfunnet siden 2. Verdenskrig: COVID-19. En lettere sjokkartet tilstand spredte seg til alle deler av avfallsbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

Dette var en situasjon ingen tidligere hadde vært i, og mange ble med rette bekymret. Et av de første spørsmålene som ble stilt var om bransjen hadde evne til å samle, håndtere, mellomlagre, transportere og energigjenvinne avfallet i en krisesituasjon som denne. Med tiden ble situasjonen mer oversiktlig og kom gradvis under kontroll i størstedelen av Europa, men fase to av Korona-pandemien skapte likevel utfordringer for mange aktører: Hvordan skulle det demmes opp for den store reduksjonen i avfallsvolumene som mange energigjenvinningsanlegg er så avhengige av? Spesielt Storbritannia, som har vært et marked der europeiske land lenge har hentet avfall til energigjenvinning, fikk et dramatisk dropp i næringsavfall som ikke kunne kompenseres av økende mengder husholdningsavfall. Fraværet av volumer fra Storbritannia har påvirket det internasjonale markedet i mange måneder, men avfallsmengdene har ikke bare stupt på grunn av COVID-19: En økende regional forbrenningskapasitet i Storbritannia krever en stadig større andel av landets RDF – volumer som tidligere ville blitt eksportert.

Traff på «riktig tidspunkt»

Det mest positive med COVID, sett med de nordiske bransjebrillene på, er timingen: pandemien inntraff for fullt i mars, som også var avslutningen på sesongen for varme- og energigjenvinningsanleggene i de nordiske landene. Tapene i volumer oppsto gradvis og i takt med at det sesongbaserte behovet sank. Det har «reddet» balansen i et marked, samtidig som det har gitt bransjen tid til å finne nødvendige avfallsvolumer andre steder i Europa. Bølge nummer to kommer i en mer kritisk tid med tanke både på sesongvariasjoner og tilgjengelige volumer til energigjenvinning, men har så langt ikke gitt samme sjokkartede effekt.

Det skal bli interessant å følge utviklingen i markedene utover vintersesongen. Tyskland er blant landene som nå stenger ned hele samfunnet frem til 5. januar, og både Frankrike og Italia innfører strakstiltak for å begrense smitten. Hvilken effekt dette vil ha på avfallsvolumer og regional etterspørsel fra forbrenningsanlegg er fortsatt veldig uklar. Løpende tilpasninger av coronatiltak vil spille inn rundt tilgjengelighet i avfallsmengder, og dette vil kunne påvirke leveringssikkerhet og priser når volumer må erstattes i spotmarkedet. Notifiseringsregelverket begrenser i dag fleksibiliteten med å kunne erstatte leverandører som mister sine volumer under de rådende markedsutfordringene. Vi venter med andre ord en travel og en krevende vintersesong med markeder i ubalanse både på grunn av COVID og Brexit.

I lys av dette blir det stadig viktigere å finne nye, stabile og skreddersydde avfallsstrømmer der dette er mulig. Avfall fra land som Polen, Frankrike og Italia blir helt nødvendig for å kunne opprettholde stabilitet i markeder både for brennbart restavfall og materialgjenvinning.

Kjemisk gjenvinning og avfallstrevirke

Det har skjedd mye spennende i avfallsbransjen i 2020, og kjemisk gjenvinning er i så måte et «buzzord». Selskapet Quantafuel har startet sitt første kommersielle anlegg for kjemisk gjenvinning av plast i Skive i Danmark, der målsettingen er å lage ny «virgin» plast av brukt plastforpakningsmateriale. Vi forventer en kraftig utvikling innen både plastsortering og gjenvinning de kommende årene, en utvikling Geminor ønsker å delta aktivt i.

Markedet for avfallstrevirke har vært preget av fulle lagre, en varm senhøst samt barkbiller som skaper utfordringer for store deler av skogsbransjen i Europa. For oss i de nordiske landene handler det mye om å øke kvaliteten på sortering av avfallstrevirke, slik at vi kan levere en økende del trevirke til materialgjenvinning i sponplateindustrien. Avfallstrevirke fra Norge har tidligere stort sett gått til energigjenvinning her i Norden, men nå ser vi en endring mot et mer internasjonalt marked. I løpet av 2020 vil stadig mer norsk returtre skipes til Storbritannia, hvor det blir brukt til å produsere nye sponplater til bygg- og anleggsindustrien. Geminor alene vil stå for over 400 000 tonn av denne eksporten i 2021.

Med en vaksine på trappene ser vi lyst på fremtiden og gleder oss å ta fatt på 2021. Noen av bransjens viktigste mål i det nye året må være å bidra til å skape bedre sorterte avfallsfraksjoner, et mer velfungerende avfallsmarked og en stadig grønnere bransje med reduserte mengder avfall til deponi på tvers av Europa.

DH 812 LD

OP System Norge AS

Reknes® Rapporter

Reknes AS

Eurokasse PP 20L grå

EnviroPac Group AS

Solarbin – Komprimerende avfallsbeholder

EnviroPac Group AS

Sekkeskap for kildesortering

EnviroPac Group AS

SULO avfallsbeholdere

EnviroPac Group AS
Siste nytt fra Stage Avfallsbransjen.no

Hvor ble det av plast i statsbudsjettet?

Jaana Røine, Grønt Punkt Norge

2020 – et år litt utenom det vanlige

Kjetil Vikingstad, Geminor
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.