Nyheter
Returkraft i Kristiansand får hele CO2-belastningen fra kommunene rundt. Foto: Jon Petter Thorsen Aptum

Riktig CO2-fordeling vil øke materialgjenvinningen

Fordeling av CO2-utslipp fra avfallsforbrenning kan øke insentivet for å redusere restavfallsmengden. Avfall Norge og Norsk Fjernvarme ønsker tallene på bordet.

I Stavanger har rapporteringen av CO2-utslipp skapt politisk diskusjon etter at kommunens klimabudsjett ikke inkluderer utslipp fra avfallsforbrenning. Årsaken er at forbrenningsanlegget ligger i nabokommunen Sandnes og alt utslippet fra anlegget telles der, selv om 20 prosent av avfallet som brennes kommer fra Stavanger.

LES OGSÅ: Krangler om forbrenningsutslipp

I dag er regelverket slik at utslippet måles og rapporteres der det skjer, med den konsekvens at kommuner som har avfallsforbrenningsanlegg må svare for hele CO2-utslippet, selv om anlegget mottar avfall fra flere omkringliggende kommuner.

Redusere avfallet til forbrenning

Problemstillingen ble først presentert i en rapport fra THEMA Consulting i mars, på oppdrag for Returkraft. Rapporten konkluderte med at utslippene bør fordeles på avfallsbesitterne som leverer til forbrenningsanleggene.

LES OGSÅ: Vil dele utslippsregninga

-Vi er for en endring av dette fordi det vil gi et riktigere og mer rettferdig bilde av utslippskildene og fordi det vil gi alle som leverer et sterkere insentiv til å redusere mengdene avfall til forbrenning. Vi tar opp dette med begge instanser fremover – sammen med Norsk Fjernvarme, sier administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge.

Har tallene

Norsk Fjernvarme viser til at de har hatt stor suksess med sin rapportering gjennom portalen fjernkontrollen. Daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg sier detaljert rapportering om energimiksen får frem mer kunnskap om næringen.
Miljødirektoratet har i dag en avansert modell for synliggjøring av utslipp fra transport. Den viser blant annet hvilke utslipp som skyldes gjennomkjøring fra en kommune til en annen og allokerer disse utslippene til kommunen som har ansvaret for transporten.

-Det fremstår som en sofistikert metode som det må være enda enklere å gjennomføre det med avfall. Forbrenningsanleggene sitter på disse tallene. Tallene er der og vi vet hvor avfallet kommer fra. Da bør det være en enkel øvelse å sammenfatte informasjonen og plassere ansvaret for utslippet fra avfallet der det kommer fra, sier Tomren-Berg.

Tilfeldigheter avgjør

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har tidligere sagt til Avfallsbransjen.no at utslippet må regnes der det faktisk skjer, altså i kommunen der forbrenningsanlegget ligger. Han mente det var uproblematisk at kommunene som leverer avfallet til forbrenning slipper å rapportere om utslippene.

– Det er riktig at forbrenningsutslippet kommer fra pipa. Der den står. Men ansvaret for utslippet kommer ikke derfra. Dette handler også om hvorfor den foreslåtte forbrenningsavgiften er feil, siden den straffer forbrenningsanlegget og ikke den som kaster restavfallet, sier Tomren-Berg.

Relaterte artikler
Siste nytt fra Stage Avfallsbransjen.no
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.